top of page

MIDLERTIDIGT JORD-DEPOT LANGS RAFFINADERIVEJ

Der er nu forhandlinger om at tilsidesætte lokalplanen og oprette et jord-depot på Raffinaderivej til store gener for omgivelserne.

I kan læse nærmere på vores nye FORUM, under "generelle diskutioner" hvor der er vedlagt brev fra Kolonihaveforbundet og anden dokumentation.


Det vil være fint om dem der kan og vil ytre sig i debatten også skriver en kommentar. OBS! hvis man ikke selv vil indsende bemærkninger direkte til kommunen, men hellere vil bidrage til de kommentarer som bestyrelsen fremsender, skal det være bestyrelsen i hænde senest torsdag d. 4/8-2022

Da haveforeningerne kan blive berørt af projektet, idet det kræver dispensation fra lokalplan nr. 136 ”Kløverparken” vil der være mulighed for at komme med bemærkninger, inden den endelige afgørelse træffes. Fristen for at afgive bemærkninger er d. 8. august 2022


Mvh. Bestyrelsen


Ps. fra administrator

Det er muligt at melde sig til at følge de enkelte kategorier og opslag på FORUM, yderst til højre, så vil man modtage en mail når der er nyt. Vær dog opmærksom på at mailen kan ende i jeres spamfilter.bottom of page