top of page

NYT FRA KOLONIHAVEFORBUNDET OM VORES LEJEKONTRAKT VS. KLOAKPROJEKT

Kære bestyrelse


Som I er bekendt med udløber vores kontrakt med Københavns Kommune med udgangen af indeværende år. Da vi endnu ikke kender prisen for det kommende kloakprojekt, er det ikke muligt at forhandle lejekontrakt, da dette også indebærer den kommende periodes leje til Københavns Kommune.


Vi har derfor indgået en aftale med Københavns Kommune om en forlængelse af nuværende kontrakt med to år på samme vilkår som nuværende. Dette er udmundet i et tillæg til grundlejekontrakter af 22. juni 2011.

Vi har samtidig fået Københavns Kommune til at udarbejde en "Hensigtserklæring", hvor kommunen giver udtryk for, at det forventes, at der forhandles en ny kontakt på plads for ca. 30 år inden den omtalte to årige kontrakt udløber. Denne kan evt. benyttes i forbindelse med optagelse af lån m.m.


Der vedhæftes den toårige lejeaftale samt hensigtserklæring.

Se dem på for medlemmer - info fra kommunen/kolonihaveforbundet


Med venlig hilsen


Amy Lauridsen

formand

Kolonihaveforbundet

Kreds 1, Hovedstaden Syd

Egensevej 25, 1. sal, 2770 Kastrup

Telefon: 30 31 00 43 - 30 31 07 94 - 30 31 55 90

Åbent onsdag kl. 17-19 (lukket sidste onsdag hver måned)
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page