top of page

VDR. ÅBNINGEN AF VAND I KOLONIEN

Det er vigtigt at alle haveejere er aktive omkring åbning af vandet.

Vandmændene arbejder hårdt på at reparere ledningssystemet, inden der kan åbnes for vandet.

senest den 10. marts 2024 bedes du sørge for:

- At rydde og beskære krat bag huse og adgangsveje.

- At din havelåge er ulåst.

- At du har lukket for hovedventilen til din egen have og alle haner i egen have og hus.

- At der er plads til kontrol af evt. utætheder på vandrør i din have. dvs. rydde op og beskære især buske og krat med torne.

Planen er at, den 15. marts 2024 bliver der forsøgt åbnet for vandet. 

Du skal derfor sørge for at Alle ventiler og haner i egen have er lukket.

I lighed med sidste år vil der blive en gennemgang af alle strækninger i alle haver.

Vi samler i den forbindelse alle havemedlemmer som kan d. 24. marts, til en fælles gennemgang af alle rør. 

Herved kan vi opspore utætheder og undgå gentagelse af vandspild.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page